Hei, olen Sinikka Kääriäinen.

Olen valmistunut psykologiksi Tampereen yliopistosta vuonna 2005. Olen työskennellyt psykologin tehtävissä yli 10 vuoden ajan eri sovellusalueilla. Valtaosa työkokemuksestani on kertynyt kuntoutussektorilta. Olen työskennellyt neljän vuoden ajan kuntoutus- ja kipupoliklinikalla sekä toiset neljä vuotta kuntoutuslaitoksessa. Näiden työvuosien aikana sain kohdata päivittäin asiakkaita, joilla oli erilaisia somaattisia eli fyysisiä sairauksia sekä kroonisia kipuja. Psykologina sain kuunnella ja tutkailla yhdessä heidän elämäntarinoitaan ja -kokemuksiaan. Sain ihmetellä yhdessä asiakkaiden kanssa sitä, miten tunteet, ajatukset ja kokemukset kietoutuvat fyysiseen terveyteen, kuten myös sairauteen ja moninaisiin oireisiin.

Vuosien kuluessa eteeni piirtyi äärimmäisen mielenkiintoinen kuva siitä, miten me ihmiset olemme psykofyysisiä kokonaisuuksia, eikä kehoa ja mieltä oikeasti edes voi erotella toisistaan. Olenkin sittemmin kouluttautunut ja hankkinut lisää tietoa sekä osaamista psykofyysisyydestä, mitä hyödynnän myös työskentelyssäni asiakkaideni kanssa. Olen suorittanut mm. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena sekä Funktionaalinen kehotietoisuus -täydennyskoulutukset. Erityisen kiinnostunut olen siitä, miten mielen ja tunteiden tasolla olevat ristiriidat heijastuvat kehoomme fyysisinä oireina ja vaivoina. Ja toisaalta miten voimme näitä ristiriitoja tiedostamalla ja ratkaisemalla -sekä hoitamalla- vaikuttaa fyysiseen terveyteemme.

Vuonna 2009 löysin Reikin. Reiki on ikivanha energiahoidon menetelmä, joka edistää kehon ja mielen tasapainoa. Reiki on ihmistä kokonaisvaltaisesti hoitava menetelmä sekä myös henkisen kasvun polku. Koen kutsumuksenani yhdistää tavanomaiseen psykologityöhöni tämän kokonaisvaltaisen ymmärryksen ja tavan tukea terveyttä ja hyvinvointia. Tästä kutsumuksesta olen kehittänyt yhdistelmähoidon, joka on hyvin lempeä ja yksilöllinen hoitomuoto.

Olet sydämellisesti tervetullut varaamaan aikaa!

Täältä löydät halutessasi lisätietoja työkokemuksestani ja koulutuksistani.