TYÖKOKEMUKSENI

Psykologi Sinikka Kääriäinen
6/19 alkaen
Päätoiminen ammatinharjoittaja.

LapsenI omaishoitaja
11/2008 alkaen
Tärkein ja opettavaisin elämänkokemukseni, joka kasvattaa ja ilahduttaa minua edelleen joka päivä.

Kangasalan kaupunki, Mielenterveys- ja päihdepalvelut, Pilke-yksikkö
6/18-6/19 Psykologi
Lyhytterapeuttisen keskusteluhoidon tarjoaminen yksilöasiakkaille, hoidon suunnittelu osana moniammatillista työryhmää.

Hoiku Oy, Kymen Hoito- ja kuntoutuskeskus
8/2013-2/2017 Psykologi
Arviointi-, ohjaus- ja kuntoutustyötä sekä yksilöiden että ryhmien kanssa sekä osana moniammatillista työryhmää, työn ja palvelujen kehittäminen.

Psykologipalvelu Mandalin
1/2015-12/2016 Psykologi, oma yritystoiminta
Yksilövastaanotto, keskustelutukea psykofyysisiä menetelmiä hyödyntäen.

Carea, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
8/2009-11/2013 Psykologi, Kuntoutus- ja kipupoliklinikka
Psykologin tutkimukset, arviointi, motivoiva, terapeuttinen ja tukeva yksilötyöskentely sekä kuntouttavien ryhmien ohjaaminen.

Kymen A-klinikkatoimi
6/2005-12/2005 Sosiaaliterapeutti, 12/2005-10/2009 psykologi
Terapeuttisen tuen tarjoaminen riippuvuusongelmista kärsiville yksilöasiakkaille sekä ryhmien ohjaaminen.

Kotkan työvoimatoimisto
5/2004-5/2005 Vs. ammatinvalintapsykologi

Tampereen työvoimatoimisto
1/2003-6/2003 Psykologiharjoittelija

Tampereen yliopisto/Psykologian laitos
10/2001-8/2002 Tutkimusapulainen
8/2003-12/2003 Harjoittelija

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Valkeakosken aluesairaala
8/1999-8/2001 välillä sijaisuuksia, Sairaala-apulainen

KOULUTUS

Tampereen yliopisto
2005 Psykologian maisteri

REIKI-KOULUTUKSET
2009 Usuin luonnollisen parantamisen menetelmän ensimmäinen aste
2009 Usuin luonnollisen parantamisen menetelmän toinen aste
2014 Reikin kolmas aste eli valmistuminen Reiki Masteriksi
2017 Reikin neljäs aste, ns. Grand Master/Master Teacher

LISÄKOULUTUKSIA
2018 Ravitsemustieteen perusopinnot (25op)
2017 Nutritional Psychology Certificate (JFK University)
2015 Funktionaalinen kehotietoisuus ja kehomielen integrointi -koulutus
2013 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena, 5op